Ανθρώπινο δικαίωμα αντί δίκαιου (αδίκου) των τραπεζών

Η κοινωνία θα πρέπει να καθορίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και όχι το αντίθετο. Οι τράπεζες οφείλουν να υπηρετούν τον άνθρωπο.


Δίκαια κατανομή του πλούτου

Χρηματική περιουσία πρέπει να σχετίζεται με την αποδοτικότητα των ανθρώπων. Κάθε αύξηση της χρηματικής περιουσίας μεγαλώνει την ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Θα πρέπει επειγόντως να γίνει κάτι κατά του αυξανόμενου χάσματος των εισοδημάτων.


Τραπεζικές εργασίες μόνο για την πραγματική οικονομία
Σταματήστε τις τράπεζες-καζίνο

Σαν πρώτο βήμα πρέπει να χωριστούν οι επιχειρηματικές από τις επενδυτικές τράπεζες. Το κράτος δεν επιτρέπεται να εγγυάται για τις κερδοσκοπικές συναλλαγές των επενδυτικών τραπεζών. Οι σκιώδεις τράπεζες, οι υπεράκτιες χρηματιστικές συναλλαγές, τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα παράγωγα δεν δημιουργούν πραγματική αξία. Όλες οι εμπειρίες μας δείχνουν ότι τα προαναφερόμενα κάνουν κακό στην κοινωνία.


Τέρμα στη μοιραία νομισματική πολιτική

Οι ενέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν αποτελούν λύση. Δεν μπορούν να διορθώσουν ένα συστημικό λάθος. Η δημιουργία χρήματος δεν θα πρέπει να αφήνετε στις κερδσκοπικές τράπεζες ούτε στο κρατικό μονοπώλιο. Ο όγκος του χρήματος πρέπει να ελέγχεται από κοινωφελείς οργανισμούς.


Σταματήστε την κερδοσκοπία των ζωτικών πόρων

Θα πρέπει να τερματισθούν οι εκβιασμοί τιμών της πραγματικής οικονομίας από την αγορά αξιών. Η αγορά αξιών πρέπει να γίνει ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Αυτό σημαίνει, ότι τα εισοδήματα της πραγματικής οικονομίας δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στην αγορά αξιών. Αντίθετα τα εισοδήματα της αγοράς αξιών πρέπει μέσω κατάλληλων επενδύσεων να διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία. Το κράτος δεν επιτρέπεται για αυτό να χρεώνεται.


Η αυτοδιάθεση όλων των λαών της Ευρώπης

Η εισαγωγή του ευρώ και πολλές συνθήκες της ΕΕ έγινε χωρίς τη συναίνεση των πολιτών των ευρωπαϊκών χωρών. Στη βάση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης ζητάμε να διεξαχθούν δημοψηφίσματα. Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να καθορίσει το δικό της προϋπολογισμό, τη δική της οικονομία και έτσι τα δικά της νομίσματα. Η συνθήκη ESM, η φορολογική συνθήκη και μη δημοκρατικά νομιμοποιημένοι θεσμοί θα πρέπει να απορριφθούν.